Stichting Staartje respecteert de privacy van onze bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Stichting Staartje committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt de website van Stichting Staartje bezoeken zonder dat duidelijk wordt wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld als u kleding of meubels bij ons inbrengt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Staartje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van ons consignatie concept.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•   Voor- en achternaam;
•   Adresgegevens;
•   Telefoonnummer;
•   E-mailadres;
•   Bankrekeningnummer wanneer deze is opgegeven bij uitbetaling.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

Stichting Staartje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•   Afhandeling van betaling;
•   U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren;
•   U te informeren over evt. wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoelang we de persoonsgegevens bewaren

Stichting Staartje bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig. In verband met verkoop en uitbetaling van uw ingebrachte kleding of meubels is er een fiscaal bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Staartje zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden behalve indien Stichting Staartje hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website. Hierbij wordt niet gekeken naar de identiteit van de bezoeker.

Persoonsgegevens beveiligen

Stichting Staartje neemt de bescherming serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, onbekende openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen
tegen te gaan.